Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: