Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίουτου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: