Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 17η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η  του μηνός Απριλίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Μ.Τρίτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου, οικονομικής διαχείρισης 2022.

 

  1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (DANIEL) ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ»
  2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (DANIEL) ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ»

 

  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή»

 

  1. Έγκριση της αριθ. 89/2024 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα: «Απευθείας ανάθεσης εργασιών τακτικής συντήρησης και εργασιών φανοποιίας οχημάτων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 

  1. Έγκριση παραχώρησης τμήματος εμβαδού 64 τ.μ. της κεντρικής πλατείας Αλμυρού, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Πάρκ) το διάστημα από 27-04-2024 μέχρι 12-05-2024, μετά από αίτημα της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου.

 

 

                                                                   

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

    Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης