Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση σχεδίου εκκένωσης του χώρου της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αλμυρού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ Τρίμηνο 2022.
  3.  Ένταξη του Δήμου στο σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ και παροχή τραπεζικών προϊόντων και Υπηρεσιών (Εγκατάσταση ΡΟS, ηλεκτρονικές συναλλαγές).
  4.  Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αλμυρού στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. – ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού, για την πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
  5. Εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (αγροτεμάχιο) στη θέση «Μεριάς» της Κοινότητας Αλμυρού.
  6. Εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (αγροτεμάχιο) στη θέση «Βάτα» της Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Α.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ Ευξεινούπολης