Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Οκτωβρίουτου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: