Αναζήτηση
logo
18η Ειδική Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

18η Ειδική Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 9η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης: