Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄