Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα