Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 18η Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η του μηνός Μαΐου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με το κατωτέρω θέμα:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Αλμυρού.

 

 

                                             

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 

  Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης