Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

 

Καλείστε στην 18η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

 

Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.