Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 19η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα