Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η  Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: