Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 7η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00΄ π.μ.