Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 19η Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Μαΐου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με το κατωτέρω θέμα:

 

  1. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 

                                             

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 

  Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης