Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η
του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
 2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 4.  Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 5. Ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «GREEK FAMILY FARM».
 6. Τροποποίηση της αριθ. 258/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού».
 7. Εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (αγροτεμάχιο) στη θέση «Νταγιάς» της
  Κοινότητας Αλμυρού.
 8. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής οδού για την τέλεση του αγώνα 5ου Rally Αλμυρός
  2022.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Αθανασίου Τσιτσιγιάννη.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Δημητρίου Καραβασώνη.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Γυμνασίου – Λ.Τ Ευξεινούπολης.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ».
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ευξεινούπολης «Η ΣΤΑΝΗ».
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Νικολάου Μεταξιώτη