Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης: