Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: