Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00΄ μ.μ.