Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00΄ μ.μ.