Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.