Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: