Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε να  προσέλθετε στην Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την  27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.