Αναζήτηση
logo
1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας (δια ζώσης) της Δημοτικής Αρχής για το 1ο δίμηνο του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 67Α ν. 3582/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις αρ. 7 άρθρου ν. 5056/2023, «Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής», στις 26/2/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 117,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται το αργότερο έως την 22/2/2024 ημέρα Πέμπτη να αποστείλουν προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη συνεδρίαση.

Σημειώνεται πως οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν δικαίωμα να προτείνουν έως επτά (7) θέματα, καθώς επίσης πως κάθε δημοτικός σύμβουλος μεμονωμένα δικαιούται να θέσει έως ένα (1) θέμα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας τέλος, μπορούν να θέσουν έως τρία (3) θέματα.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να θέσουν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Πέμπτη, 22/2/2024 και ώρα 14:00 μμ από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Αν υποβληθούν άνω των δύο (2) θεμάτων, θα διενεργηθεί επίσης δημόσια κλήρωση, όπως ανωτέρω.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Γαλατσίδας