Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα