Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στην 20η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η  του μηνός Ιουνίου  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ.