Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: