Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η  του μηνός Μαΐου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα εκδήλωσης «Οι αυθεντικοί Σαολίν»

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα Αθλητικών – Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων

 

  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού»
  2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλμυρού»

 

  1. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Απριλίου 2024

 

  1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Απρίλιο 2024

 

  1. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικής διαχείρισης 2023

 

  1. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας

 

 

 

                                         Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης