Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα της