Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 21 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
  2. 8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  3. 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  4. Συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού στην «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.»
  5. Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την συμμετοχή τους στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.
  6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 128/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών Κοινοτήτων Κοκκωτών και Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Κοινοτήτων Ανάβρας και Βρύναινας»
  7. Τροποποίηση της αριθ. 119/2022 για το άνοιγμα του λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank A.E. για την κίνηση λογαριασμού, για την πλατοφόρμα δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπηδημούντων.
  8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των μελών της Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού «Σκηνοπαίκτες»
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της λέσχης Φίλων Ιστορικών Οχημάτων (ΦΙΟ)