Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: