Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.30΄ μ.μ.