Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω