Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 22η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού, κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού και την έγκριση λειτουργίας νέας Ειδικότητας στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αλμυρού.
  2. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για μεταβολές σχολικών μονάδων, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου (κατάργηση) και ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου Αλμυρού.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών ορίων.