Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: