Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 10η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, για το Γ΄ Τρίμηνο 2022.
 3. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 4. Διάθεση ποσού της κατηγορίας Έκτακτα Ειδικευμένα για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και καυσίμων.
 5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ο.Ε.Υ.)
 6. Έγκριση παραχώρησης τμήματος εμβαδού 64 τ.μ. της κεντρικής πλατείας Αλμυρού, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Πάρκ), το διάστημα από 12-12-2022 μέχρι 10-01-2023, μετά από αίτημα της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου.
 7. Λύση και Εκκαθάριση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία ΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 8. Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 0,999 MW, της εταιρείας «SIREN 4 MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Πλάτανος» του Δήμου Αλμυρού.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαμόρφωση/συντήρηση δημοτικού οικοπέδου εντός των ορίων της Κοινότητας Πλατάνου.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Χριστίνας Κρικελά.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Veselina Dimitrova.
 12. Τροποποίηση της αριθ. 338/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.