Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 27η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: