Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00