Αναζήτηση
logo
24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 24η Ειδική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2020