Αναζήτηση
logo
25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 10η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: