Αναζήτηση
logo
25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη 25η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00΄ μ.μ.