Αναζήτηση
logo
25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: