Αναζήτηση
logo
26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη 26η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.