Αναζήτηση
logo
26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 26η Τακτική Συνεδρίαση την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την σύνταξη της μελέτης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης λιμένων Δήμου Αλμυρού».
 3. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αλμυρού 2018».
 4. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού 2020».
 5. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωσης χώρου, εντός του χώρου της ετήσιας εμποροπανήγυρις Αλμυρού, με σκοπό την εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ.
 6. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μετά την έγκριση μειωμένων θέσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, για τις ανάγκες του τμήματος Περιουσίας και Εσόδων.
 8. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την συμπαράσταση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, με σκοπό την εκπροσώπηση του Δήμου σε δικαστική υπόθεση.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 1/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, μετά από αγωγή των α)Δημητρίου Χουλιαρά του Γεωργίου και β)Δημητρίου Χριστέλου του Γεωργίου, αμφότεροι κάτοικοι Σούρπης.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (1.918,00), για την πληρωμή δαπανών διοργάνωσης Beach Voley στην Αμαλιάπολη, στις 30 & 31 Ιουλίου.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (421,60) €, για την παρουσίαση της ταινίας «Η Ρόζα της Σμύρνης», σε συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών στις 30 Ιουλίου, στο πάρκο Μικρασιατών.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (1.240,00) €, για την συνδιοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης της Κοινότητας Σούρπης με τον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΙΑΣ» Σούρπης.
 13. Έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης».
 14. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων», για δικαστική υπόθεση του Δήμου.
 15. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Απριλίου 2022.
 16. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Μάϊου 2022.
 17. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Ιουνίου 2022.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης Ενέργειες Ωρίμανσης του υποέργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού.
 2. Έγκριση της αριθ. 113/2022 απόφασης του Δημάρχου με θέμα, «Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».