Αναζήτηση
logo
26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 26η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 30η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.