Αναζήτηση
logo
27η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

27η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας