Αναζήτηση
logo
28η Πρόσκληση ΔΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 28η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  19η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

28η Πρόσκληση ΔΣ