Αναζήτηση
logo
29η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 29η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22α του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 11η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης του ΣΥΔΙΣΑ N. Μαγνησίας έτους 2023.
  3. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για μεταβολές σχολικών μονάδων, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου και Δημοτικό Σχολείο Βρύναινας (κατάργηση)
  4. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού.
  5. Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου – Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Κω/νου Τσιάντου.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας