Αναζήτηση
logo
29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 29η Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα: