Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου