Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020

2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνόςΦεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της